Η ομάδα μας αποτελούμενη από επιτελείο έμπειρων καρδιοχειρουργών και καρδιολόγων, έχει ως στόχο, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και πρωτοποριακών τεχνικών τόσο στην επεμβατική καρδιολογία όσο και στην καρδιοχειρουργική.

Με εφόδια την ειδίκευση σε υψηλού επίπεδου πανεπιστημιακά κέντρα (νοσοκομείο Γενεύης) και την εμπειρία από εκτέλεση πολυαρίθμων καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων τόσο στην Ελβετία όσο και στην Γαλλία αλλά και στην Ελλάδα, υποσχόμαστε την αίσια έκβαση των επεμβάσεων.

Το υψηλό επίπεδο κατάρτισης της ομάδας, εξασφαλίζεται και συνεχώς προάγεται, με την παρουσία και ουσιαστική συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικές ομάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Με δόγμα την αξιοπρέπεια στη σχέση ιατρού ασθενούς και όπλα μας τις σύγχρονες μεθόδους της καρδιοχειρουργικής εγγυώμαστε την συνέχεια στην επιτυχία του έργου μας.

Καμεντσίδης Δημήτριος MD FETCS
Καρδιοχειρουργός

Κλινική Άγιος Λουκάς