ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ

Η καρδιά είναι ένας μυς που πλαισιώνεται από αιμοφόρα αγγεία, τις στεφανιαίες αρτηρίες. Οι αρτηρίες αυτές αιματώνουν και τρέφουν με οξυγόνο το μυοκάρδιο. Οποιαδήποτε βλάβη σε στεφανιαίο αγγείο παρεμποδίζει τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Η αριστερή και η δεξιά στεφανιαία Περισσότερα

ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

Η αορτική βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ της αορτής και της αριστεράς κοιλίας. Αποτελείται από ένα δακτύλιο και τρεις γλωχίνες / πτυχές που εφάπτονται πάνω στο δακτύλιο. Ένα μικρό ποσοστό του γενικού πληθυσμού έχει δίπτυχη αορτική βαλβίδα. Η αορτική βαλβίδα ανοίγει κατά Περισσότερα

ΜΙΤΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ

Η μιτροειδής βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ του αριστερού κόλπου και της αριστερής κοιλίας. Το βαλβιδικό σύστημα της μιτροειδούς βαλβίδας αποτελείται από δύο γλωχίνες / πτυχές, το μιτροειδικό δακτύλιο, τις τενόντιες χορδές και τους θηλοειδείς μύες. Η μιτροειδής βαλβίδα ανοίγει κατά τη Περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΑΟΡΤΗ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Η θωρακική αορτή αποτελείται από την ανιούσα αορτή, το αορτικό τόξο και την κατιούσα θωρακική αορτή έως το διάφραγμα. Η ανιούσα αορτή εξέρχεται από την αριστερή κοιλία και την αορτική βαλβίδα έως το ύψος Περισσότερα

ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑ ΒΑΛΒΙΔΑ

Η τριγλώχινα βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ του δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας. Αποτελείται από ένα δακτύλιο και τρεις γλωχίνες / πτυχές που εφάπτονται πάνω στο δακτύλιο και συγκρατούνται με τη βοήθεια των τενόντιων χορδών. Η τριγλώχινα βαλβίδα ανοίγει κατά τη Περισσότερα